pogoda.net
Warunki wykonywania lotów
Warunki wykonywania lotów fotograficznych z wykorzystaniem bezzałogowego urządzenia latającego
oraz wymagania bezpieczeństwa.
 
 
Bezzałogowe urządzenie fotograficzne napędzane jest silnikiem elektrycznym (jest cichy) i ma około 1 m długości i waży około 4.8 kg.
Czas pojedynczego lotu fotograficznego ograniczony jest do 10 min.
Warunkiem podjęcia lotów jest brak zewnętrznych zakłóceń radiowych w paśmie sterowania modelem oraz aparatem .
Maksymalna odległość modelu od operatora sterującego nie może przekroczyć 150 m
Maksymalna wysokość lotu modelu nie może przekroczyć 150 m
Do startu wymagana jest przestrzeń otwarta o wymiarach co najmniej 5 x 5 m
Nie wykonuje się lotów podczas opadów, przy prędkości wiatru większej niż 7 m/s oraz przy ograniczonej widoczności (mgła, dym itp.).
Nie wykonuje się lotów bezpośrednio nad ludźmi i zwierzętami oraz w bezpośredniej bliskości przeszkód (ściany budynku, przewody itp.)
 
------------------------------------------------------------------------------
 
Warunki wykonywania lotów filmowych z wykorzystaniem bezzałogowego urządzenia latającego 
oraz wymagania bezpieczeństwa.
 
 
 
 
Bezzałogowe urządzenie  filmowe napędzane jest dwusuwowym, dwucylindrowym silnikiem spalinowym, ma około 2 m długości i waży około 23 kg.
Urządzenie jest stosunkowo hałaśliwe (około 80 dB w odległości 10 m). 
Przed rozpoczęciem ujęć zalecamy uprzedzenie odpowiednich służb (policja, straż miejska itp.) o możliwych utrudnieniach i uciążliwości dla osób znajdujących się w bezpośredniej bliskości planu.
Czas pojedynczego lotu filmowego ograniczony jest do 30 min.
Warunkiem podjęcia lotów jest brak zewnętrznych zakłóceń radiowych w paśmie sterowania urządzeniem oraz kamerą .
Maksymalna odległość lecącego urządzenia od operatora sterującego nie może przekroczyć 150 m.
Maksymalna wysokość lecącego urządzenia nie może przekroczyć 150 m
Do startu wymagana jest przestrzeń otwarta o wymiarach co najmniej 8 x 8 m
Podczas ujęć w „zawisie” niedopuszczalne jest przebywanie  pod śmigłowcem ludzi, zwierząt oraz urządzeń generujących ciepło lub ruch powietrza (wentylatory, generatory itp).
Nie wykonuje się lotów bezpośrednio nad przypadkowymi ludźmi i zwierzętami oraz w bezpośredniej bliskości przeszkód (ściany budynku, przewody itp.)
Nie wykonuje się lotów podczas opadów, przy prędkości wiatru większej niż 7 m/s oraz przy ograniczonej widoczności (mgła, dym itp.).
W strefie operowania bezzałogoego urządzenia ma prawo przebywać wyłącznie operator urządzenia, operator kamery, reżyser oraz operator planu.
W przypadku konieczności doświetlenia planu, użycia generatorów wiatru, dymu itp. w strefie operowania urządzenia zalecamy użycie statywów, uchwytów itp, tak aby żadna osoba nie musiała obsługiwać tych urządzeń osobiście. 
Podczas ujęć wykonywanych w miejscach publicznych zalecamy zatrudnienie kilku osób ochrony ograniczającej dostęp przypadkowych osób w pobliże operującego urządzenia.           
                        
 
                                                                                                                                                 Artur Gajdziński